Rodzaje szkoleń

W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat wybranej grupy tematycznej prosimy o klikniecie na jej nazwie lewym przyciskiem myszy.

  Liczba grup tematycznych: 3
Nazwa Kod Odbiorcy
Doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy sekretarza szkoły
  kurs
SA/IwK   pracownicy administracji jednostek oświatowych
Efektywne zarządzanie oświatą na poziomie organu prowadzącego
  kurs
SFO/IwK   pracownicy samorządu
Efektywne zarządzanie placówką oświatową
  kurs
SZ/IwK   kadra kierownicza oświaty