VULCAN
»Inne szkolenia »Konto
Inwestycje w kadry

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu  wykorzystania  nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)  wspomagających pracę w obszarze zarządzania, nadzoru, finansowania i organizacji działalności oświatowej.
Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

»Więcej informacji o projekcie
O projekcie Szkolenia Rekrutacja Kontakt Zapytania ofertowe Aktualności
Informacje o projekcie
Nazwa: Inwestycja w lubelskie kadry zarządzające i administrujące systemem oświaty
Kod projektu: IwK
Źródła finansowania: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Ramy czasowe realizacji szkoleń: 2010-03-01 do 2011-05-31
Planowana liczba uczestników: 300 osób/-y
     
Zasięg terytoriany projektu LUBELSKIE ,
Adresaci projektu kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Opis projektu
Projekt „Inwestycja w lubelskie kadry zarządzające i administrujące systemem oświaty” zakłada realizację bezpłatnych szkoleń z zakresu  wykorzystania  nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT),  wspomagających pracę w obszarze zarządzania, nadzoru, finansowania i organizacji działalności oświatowej.
 
Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
Rodzaje szkoleń realizowanych w projekcie
Nazwa Kod Odbiorcy
Doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy sekretarza szkoły
kurs,
SA   pracownicy administracji jednostek oświatowych
Efektywne zarządzanie oświatą na poziomie organu prowadzącego
kurs,
SFO   pracownicy samorządu
Efektywne zarządzanie placówką oświatową
kurs,
SZ   kadra kierownicza oświaty
Informacje dodatkowe
» Rodzaje szkoleń
box
» na górę   » strona główna   »Drukuj
Kontakt
tel. 081 534 72 04
e-mail : inwestycje-projektlubelski@vulcan.edu.pl
© Vulcan sp. z o.o.

projekt i wykonanie BerMAr multimedia
powered by multiCMS
EU
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl