VULCAN
»Inne szkolenia »Konto
Inwestycje w kadry

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu  wykorzystania  nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)  wspomagających pracę w obszarze zarządzania, nadzoru, finansowania i organizacji działalności oświatowej.
Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

»Więcej informacji o projekcie
O projekcie Szkolenia Rekrutacja Kontakt Zapytania ofertowe Aktualności
Szczegóły procesu rekrutacji

Proces rekrutacji odbywa się w trzech etapach:

  1. zgłoszenie na szkolenie,
  2. zakwalifikowanie,
  3. uczestnictwo.


1. Zgłoszenie na szkolenie

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać na dwa sposoby:

ON-LINE - poprzez rejestrację w internetowej bazie szkoleń firmy VULCAN, a następnie wypełnienie formularza zgłoszenia na dane szkolenie.

Rejestracja w bazie szkoleń służy do utworzenia osobistego konta, niezbędnego do logowania się do bazy i zgłaszania na wybrane szkolenia. Po zdefiniowaniu danych wymaganych do logowania (login - PESEL i hasło), będą Państwo poproszeni także o podanie swoich danych adresowych.
 
Ważne! Należy pamiętać, że rejestracja nie jest jednoznaczna ze zgłoszeniem na szkolenie. Aby zgłosić się na szkolenie, należy najpierw zalogować się do internetowej bazy szkoleń (posługując się numerem PESEL i zdefiniowanym na etapie rejestracji hasłem), a następnie wypełnić
formularz zgłoszenia na dane szkolenie.

Aby dowiedzieć się szczegółowo jak dokonać rejestracji, zalogować się i zgłosić na szkolenie on-line, wystarczy kliknąć znajdujący się w bocznym menu baner Jak zgłosić się na szkolenie.

DROGĄ TRADYCYJNĄ - poprzez Formularz zgłoszenia na szkolenie wydrukowany ze strony internetowej projektu, wypełniony, podpisany i wysłany do biura projektu:
faksem pod numer: 081 534 61 84,  lub
pocztą na adres: VULCAN sp. z o.o. Oddział Lublin, ul. Olszewskiego 5, 20-481  Lublin, lub
e-mailem (zeskanowany dokument w załączniku) na adres:
inwestycje-projektlubelski@vulcan.edu.pl.

Państwa zgłoszenie, dokonane on-line lub drogą tradycyjną, zostanie ocenione przez organizatora szkoleń pod kątem spełnienia warunków uczestnictwa w szkoleniach, określonych w regulaminie szkoleń.

Informację o zakwalifikowaniu wraz z propozycją terminu i miejsca szkolenia otrzymają Państwo drogą telefoniczną lub mailową.

2. Zakwalifikowanie

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na szkolenie, należy pobrać, (zakładka "Dokumenty do pobrania") wypełnić i opatrzyć niezbędnymi podpisami wymagane dokumenty: „Deklarację uczestnictwa w projekcie”, „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” i „Zaświadczenie o zatrudnieniu”, a następnie niezwłocznie przesłać je faksem pod numer: 081 534 61 84 lub e-mailem (zeskanowane dokumenty w załączniku) na adres:inwestycje-projektlubelski@vulcan.edu.pl.

Oryginały należy przekazać trenerowi w pierwszym dniu szkolenia lub odesłać pocztą na adres biura projektu: VULCAN sp. z o.o. Oddział Lublin,  ul. Olszewskiego5, 20-481 Lublin z dopiskiem „Inwestycja w lubelskie kadry zarządzające i administrujące systemem oświaty”.

Ważne! Poprawne wypełnienie ww. dokumentów jest warunkiem uczestnictwa w projekcie. Tylko poprawnie wypełnione dokumenty będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.
 
Wymagane dokumenty należy pobrać ze strony projektu.

Szczegóły dotyczące przekazania dokumentów organizatorowi znajdą Państwo w regulaminie szkoleń .

3. Uczestnictwo

Po przesłaniu wyżej wymienionych dokumentów, otrzymają Państwo od organizatora szkoleń informację o nadaniu Państwu statusu uczestnika projektu.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami uzyskania statusu uczestnika projektu, określonymi w regulaminie szkoleń.

DATA AKTUALIZACJI: 2010-11-04
Pozostałe informacje
» Szczegóły procesu rekrutacji
» Regulamin szkoleń
» Dokumenty do pobrania
box
» na górę   » strona główna   »Drukuj
Kontakt
tel. 081 534 72 04
e-mail : inwestycje-projektlubelski@vulcan.edu.pl
© Vulcan sp. z o.o.

projekt i wykonanie BerMAr multimedia
powered by multiCMS
EU
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl