VULCAN
»Inne szkolenia »Konto
Inwestycje w kadry

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu  wykorzystania  nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)  wspomagających pracę w obszarze zarządzania, nadzoru, finansowania i organizacji działalności oświatowej.
Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

»Więcej informacji o projekcie
O projekcie Szkolenia Rekrutacja Kontakt Zapytania ofertowe Aktualności
Dokumenty do pobrania

Kto powinien pobrać dokumenty?

Osoby, które po wysłaniu formularza zgłoszeniowego – otrzymają od organizatora potwierdzenie telefoniczne lub poprzez e-mail.

Sposób postępowania z dokumentami

Osoby, które otrzymały informację o zakwalifikowaniu, powinny pobrać poniższe dokumenty, wydrukować, wypełnić, opatrzyć stosownymi podpisami i niezwłocznie przesłać do organizatora za pośrednictwem faksu lub e-maila (zeskanowane dokumenty w załączniku).

Oryginały tych dokumentów należy dodatkowo niezwłocznie przesłać pocztą tradycyjną . Przesłanie poprawnie wypełnionych dokumentów jest warunkiem uzyskania statusu uczestnika projektu:
  • „Deklaracja uczestnictwa w projekcie” (podpisana przez uczestnika szkoleń),
  • „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” (podpisane przez uczestnika szkoleń),
  • „Zaświadczenie o zatrudnieniu” (podpisane przez pracodawcę).

Gdzie odesłać dokumenty?

Dokumenty należy odesłać:

a następnie pocztą tradycyjną na adres biura projektu: VULCAN sp. z o.o. Oddział Lublin, ul. Olszewskiego 5, 20-481 Lublin, z dopiskiem „Inwestycja w lubelskie kadry zarządzające i administrujące systemem oświaty”.

Lista dokumentów do pobrania:

     
DATA AKTUALIZACJI: 2010-11-04
Pozostałe informacje
» Szczegóły procesu rekrutacji
» Regulamin szkoleń
» Dokumenty do pobrania
box
» na górę   » strona główna   »Drukuj
Kontakt
tel. 081 534 72 04
e-mail : inwestycje-projektlubelski@vulcan.edu.pl
© Vulcan sp. z o.o.

projekt i wykonanie BerMAr multimedia
powered by multiCMS
EU
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl