Rekrutacja

Zgodnie z założeniami projektu, adresatami szkoleń jest kadra zarządzająca, pracownicy administracji placówek oświatowych oraz  pracownicy wydziałów oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego województwa lubelskiego, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, a w następstwie poprawić jakość i organizację procesu kształcenia w swoich placówkach, poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT).

Warunkiem uczestnictwa jest:

Prosimy o zapoznanie się z określonymi w regulaminie szkoleń warunkami uczestnictwa w projekcie.

DATA AKTUALIZACJI: 2010-03-30