VULCAN
»Inne szkolenia »Konto
Inwestycje w kadry

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu  wykorzystania  nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)  wspomagających pracę w obszarze zarządzania, nadzoru, finansowania i organizacji działalności oświatowej.
Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

»Więcej informacji o projekcie
O projekcie Szkolenia Rekrutacja Kontakt Zapytania ofertowe Aktualności
Kogo zapraszamy

Zgodnie z założeniami projektu, adresatami  szkoleń jest kadra zarządzająca, pracownicy admini- stracji  placówek  oświatowych oraz wydziałów oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego  woje- wództwa lubelskiego, posiadający co najmniej wykształcenie średnie.

» więcej
Terminy szkoleń

Szkolenia realizowane będą na terenie województwa lubelskiego od
marca 2010 r. do maja 2011 r.

Konkretne miejsca i szczegółowe terminy szkoleń ustalane są na podstawie kolejności zgłoszeń i miejsca zatrudnienia zgłaszających się osób.

» więcej
Efekty
Osoby uczestniczące w szkoleniach nabędą umiejętności:
  • wykorzystania nowoczesnych technik ICT w zarządzaniu szkołą,
  • stosowania nowoczesnych narzędzi ICT w pracy sekretarza szkoły,
  • zarządzania oświatą z poziomu organu prowadzącego z wykorzystaniem narzędzi ICT,
  • posługiwania się platformą edukacyjną Fronter.
» więcej
Aktualności
Zakończyliśmy realizację projektu!!!
Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „Inwestycja w lubelskie kadry zarządzające i administrujące systemem oświaty”, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu...
Zmiana adresu biura projektu
Informujemy o zmianie siedziby Biura Projektu. Nowy adres:ul. Olszewskiego 5,20-481 Lublin.Numery telefonów i faksu pozostały bez zmian.
» na górę
Kontakt
tel. 081 534 72 04
e-mail : inwestycje-projektlubelski@vulcan.edu.pl
© Vulcan sp. z o.o.

projekt i wykonanie BerMAr multimedia
powered by multiCMS
EU
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl